CentOS中文网

centos 7 u盘安装

CentOS中文网 https://www.centos.net.cn 2014-07-24 00:36 出处:网络 编辑:@iCMS
U盘刻录工具下载地址:http://www.centoscn.com/CentosSoft/tool/2014/0720/3325.html CentOS7正式版下载地址:http://www.centoscn.com/CentosSoft/iso/2014/0708/3266.html

U盘刻录工具下载地址:http://www.centoscn.com/CentosSoft/tool/2014/0720/3325.html


CentOS 7 正式版下载地址:http://www.centoscn.com/CentosSoft/iso/2014/0708/3266.html


还用光盘去安装系统你就OUT了,现在流行U盘安装,现在提供的这个U盘刻录工具只有100多KB,却能美帮你制作一个U盘安装盘,非常方便,以下图片是工具说明


centos 7 u盘安装


U盘启动安装光盘制作完成后开始启动,记得在BIOS里设置U盘启动。


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


等待检查完就可以进入安装了,不想等待的按ESC退出,没关系的。。.接下来就可以进入图形化安装界面了..centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


接下来就是挂载文件目录到磁盘上啦


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


在安装的过程中,我们可以设置一下root密码,还可以创建一个常用账号(* ̄▽ ̄)y


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


重启机器,完成剩余的配置


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


centos 7 u盘安装


教程完!有什么不明白的请加官方群吧!

0

精彩评论

暂无评论...
验证码 换一张
取 消